Photos taken at Bourton House Gardens, Bourton-on-the-Hill, September 2015